Siger for kunstnaropprøret – omstridt paragraf fjerna frå ny åndsverklov

Paragrafen som har skapt opprør i den norske kunstnarstanden er fjerna frå forslaget til ny åndsverklov.