Dette betyr kulturbudsjettet for Bergen

Carte Blanche får en økning på 1,4 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2020. Regjeringen øker også satsingen på regionale filmsentre.