Hele politivoldsboken er jo et stort kolon: Her må det komme mer.

Skildringen av de bergenske tilstander i politivoldsboken er så burlesk at det er vanskelig å sitte stille under lesingen.