Gulating lagmannsrett: Løgnaslaget straffes ikke for bruken av ordet nazi-frisør

Merete Hodne sin anke blir i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett forkastet. Samtidig dømmes Hodne til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger.

11. januar i fjor ble Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen frikjent i Stavanger tingrett for Merete Hodnes krav om å betale henne 200.