Tar fra kultur, gir til barn og unge

Nattjazz-sjef Jon Skjerdal er skuffet over fylkespolitikerne.

Publisert Publisert

Nattjazz og Skrivekunstakademiet er blant taperne nårfylkeskommunale penger skal deles ut for 2013.

Den fylkeskommunale støtten tilNattjazz reduseres med 150.000 kroner, mens Skrivekunstakademiets støtte blirsatt 200.000 kroner ned. Bevilgningen til kulturnettet skal ned med 500.000kroner. Beløpene er foreslåtte økninger, som altså nå foreslås strøket.

Slik blir det i alle fall hvis fylkesutvalgets innstillingtil fylkesbudsjett vedtas i fylkestinget i desember. Både Nattjazz,Skrivekunstakademiet og kulturnettet havner i tilfelle på 2012-nivå også i2013. En foreslått bevilgning på 200.000 kroner til Teaterdrift AS vilfylkesutvalget kutte helt ut.

I stedet vil fylkesutvalgets flertall gi disse innspartepengene til barne— og ungdomstiltak knyttet til aktivitet og idrett.

Får konsekvenser

Nattjazz-sjef Jon Skjerdal er forundret.

— Detteer overraskende, og veldig pussig, fordi vi har sett den foreslåtte økningensom sårt tiltrengt kompensasjon for minimumsbevilgninger fra fylket de sistetyve årene, sier han.

Den manglende økningen får konsekvenser, sier Skjerdal.

— Detsom er veldig synd, er at når fylket kutter denne foreslåtte økningen, så hardet konsekvenser for Kulturrådets bevilgninger. Vi har søkt Kulturrådet omtreårig støtte. Den støtten innebærer en viss støtte fra fylket og kommunen.Kommunen har fulgt opp, men fylket er milevis unna.

- Streki regningen

file5zfe6iorco9r9st8jya.jpg Foto: EIRIK BREKKE

Også for daglig leder på Skrivekunstakademiet, Øyunn Viken (bildet),er dette dårlig nytt.— Detteer skuffende, selvfølgelig. En strek i regningen. Vi har økt aktivitet, oghadde regnet med å få økte bevilgninger, ettersom kultur- og ressursutvalgethadde gått inn for det, sier hun.

Viken sier at hun forstår at fylkespolitikerne har ensatsing på barn og unge.

— Menjeg er likevel fryktelig skuffet over at de ikke ser at vi får til ganske myefor ganske få midler. Ingen av oss har fulle stillinger. Det har sineutfordringer å jobbe på den måten.

Blir dette vedtatt, må Skrivekunstakademiet revurdere sineplaner, sier Viken.

— Detvil sette oss i en vanskelig situasjon. Det betyr i praksis at vi må kutte nedpå noe av aktiviteten vi har planlagt til neste år. Vi kommer til å stramme innder vi kan.

- Balanse

— Detteer et forsøk på å prioritere barn og unge. Vi har bare strøket økninger som varforeslått i budsjettet for enkelte, fordi vi ser at blant annetidrettsarrangement for barn og unge har dårligere muligheter til å få støtteenn kulturen har, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han poengterer at fylkesutvalget samtidig har gått inn forøkning innen fartøyvern og kulturminnevern.

— Jegtror vi får balanse mellom kultur, og barn og unge. Vi støtter for eksempelogså nyskapende kunst, som triennalen i Bergen, sier Tom-Christer Nilsen.

Jon Skjerdal i Nattjazz har ikke tenkt å gi opp heltlikevel, sier han.

— Vier avhengige av politikerne, og kan ikke gjøre annet enn å stole på at økningeni støtte til oss kommer på plass igjen. Nå må vi snakke med politikerne. Jegtror ikke de har skjønt konsekvensene av det de gjør.

Fylkestinget gjør vedtak i saken 11.–12. desember.

FORUNDRET: Nattjazz-general Jon Skjerdal. Foto: VEGAR VALDE

Publisert