• LISTETOPPEN: Norge er øvst på lista over kjøpesenterplass pr. innbyggjar. Forfattar Ronny Spaans synest ikkje det er noko å vera stolt av. FOTO: Jan M. Lillebø

Det rike, stygge landet

Boka om det norske kjøpesenterlandet har sine manglar, men reiser viktige kritiske spørsmål om arkitektur og byutvikling.