Studenter imponerer i Jon Fosses første stykke

«Nokon» bør gå og se studentkompaniet Immaturus’ oppføring av det verdenskjente dramaet.

Jon Fosses første skuespill fra 1996 handler blant annet om fraværet av kommunikasjon. Og at det kanskje ikke er så viktig hva du sier, men måten du sier det på. Som i dette utdraget fra teksten: