Georg Johannesen døde julaften

Dikteren, retorikeren, professoren, statsstipendiaten og samfunnsdebattanten Georg Johannesen døde lørdag formiddag. Han omkom under bading i Egypt, hvor han ferierte med sin samboer. Med ham har en av etterkrigstidens mest markante røster forstummet.