Halvor Folgerø til BTV

Halvor Folgerø fra Vestlandsrevyen og «Radio Røynda» blir nyhetsanker og journalist i BTV fra i høst.