36,4 centimeter Astrid Lindgren

Først etter Astrid Lindgrens død er det blitt alvor av å utgi flesteparten av barnebøkene hennes samlet. Damm har tatt oppdraget. Og i H.C. Andersens jubileumsår kommer også mange av den store, danske eventyrfortellerens historier på nytt.

GURI FJELDBERG

20 bøker utgis nå med pen rød rygg på Damm forlag og fyller drøyt 36 hyllecentimeter. Her er alle de kjente bøkene fra «Pippi» (1945) via «Emil i Lønneberget» til «Ronja Røverdatter» (1981).

Grunnen til at serien ikke er komplett, er at forlaget ikke har rettigheter til samtlige bøker. Dermed er for eksempel ikke «Mesterdetektiven Blomkvist» kommet med. Også Lindgrens fem ungdomsbøker holdes utenfor. Det betyr at debutboken til Lindgren, «Britt-Mari letter sitt hjerte», fortsatt vil være vanskelig å få tak i. Riktig nok var «Pippi Langstrømpe» det første manuset til Lindgren, men det ble i første omgang refusert hos Bonnier forlag.

Da skrev hun i stedet den muntre og småprektige pikeboken om Britt-Mari som ble utgitt etter å ha fått 2. plass i en konkurranse hos forlaget Raben & Sjögren. Dette forlaget utga senere den omarbeidede versjonen av «Pippi», og har siden hatt få økonomiske bekymringer.

Lindgrens bildebøker er lettere få tak i selv om heller ikke de utgis i denne omgang. Det gjelder for eksempel den fjerde Pippi-boken, «Pippi Langstrømpe i Humlegården». Teksten ble skrevet til et veldedig formål på 50-tallet og først gjenfunnet og utgitt etter Lindgrens død.

Fem av H. C. Andersens mest kjente kunsteventyr kommer også i nye utgaver: «Den stygge andungen», «Fyrtøyet», «Keiserens nye klær», «Den lille piken med svovelstikkene» og «Nattergalen».

PP forlag ønsker slik å markere 200 års jubileet for H. C. Andersens fødsel 2. april 1805. Tekstene er sterkt forkortet og bearbeidet for å passe i separate bildebøker beregnet på mindre barn.

Det er den islandske poeten og dramatikeren Bödvar Gudmundsson som står for gjenfortellingen, mens oversettelsen til norsk er ved Silje Beite Løken. Mens Disneys versjoner av kjente eventyr har hatt en lei tendens til å forskjønne og avdramatisere, beholder disse versjonene mesteparten av dramatikken. Dette skyldes ikke minst de fargerike og alvorlige illustrasjonene til kunstner og web-designer Thórarinn Leifsson. Den stygge andungen fryser ikke lenger fast i isen før han finner ut hvor han hører til, men piken med svovelstikkene dør fortsatt på siste side.

Sist høst kom det desseuten en stor biografi om H. C. Andersen, ført i pennen av landsmannen Jens Andersen, på norsk. Biografien har fått gode kritikker i både dansk og norsk presse.

KLASSIKERE. Astrid Lindgrens bøker kommer nå i nye utgaver, til glede for nye generasjoner. SCANPIX