Hulen må stenge

Flere frivillige organisasjoner som har tilhold i Sivilforsvarets fjellanlegg i Bergen må flytte ut. Blant annet må Hulen stenge.

Publisert Publisert

HULEN I FARE: Sivilforsvaret setter bolt på døren. Foto: JO STRAUBE

  • Finn Bjørn Tønder

I forbindelse med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avhender sivilforsvarsanlegg som ikke lenger har beredskapsmessig funksjon, må en rekke leietakere i Bergen ut.

Bergen kommune har fått tilbud om å overta anleggene, men byrådet har ikke vist interesse.

Disse ryker

Dermed må det viktige konsertlokalet til studentene i Bergen, Hulen under Nygårdsparken, ut fra det som offisielt heter Hulen alarmplass. Videre mister følgende organisasjoner sine lokaler:

  • Bergen Nordre skytterlag (Helleveien alarmplass)
  • Fjellsiden karateklubb (Forskjønnelsen alarmplass)
  • Bokseklubben Bergen Sparta (Skansen alarmplass)
  • Invisible MC-klubb (Herman Gransvei alarmplass)
  • BBB KF (Melkeplassen alarmplass)
  • W. Giertsen (Søre Skogvei alarmplass)
    Oppsigelsen er kanskje verst for Hulen, som så sent som i fjor ble kåret til årets konsertarrangør i Bergen.

Oppsagt i februar

Det er nettopp i disse lokalene at en rekke av byens musikere har fått sine gjennombrudd. Stiftelsen Hulen mottok oppsigelsesbrev i februar, men regnet med at Bergen kommune ville overta lokalene og fortsette leieforholdet.

Nå viser det seg at byrådet sa nei til å overta da saken var oppe 3. mai i år.

Det er imidlertid fortsatt håp. Etter at Forsvarsbygg Skifte Eiendom har utført stengingsarbeidene, vil eiendommene bli gitt tilbake til Bergen kommune.

Publisert