• MORO: Dypest sett handler filmen om å miste seg selv – i vid forstand. Langt fra alt er like subtilt, ​ men jo mer man kan om kristendom og eventuelt har erfart fra kristne miljøer, desto gøyere kan man ha det, skriver Britt Sørensen. FOTO: Another World

En stakkarslig vampyr i Stavanger

«VampyrVidar» blander blasfemi og melankoli i en salig røre.