Solen som pulserer med beboerne

Blir ikke folk på Råstølen både harmoniske og identitetsbevisste, er det ikke kunstneren Finn-Eirik Modahls feil.

FOTO: TOR HØVIK

Publisert:

Se innslag fra btv

— Solen er rosinen i pølsen. Den skal være en hjerne- og hjertestarter, og skape dynamikk. Den skal være i bruk. At de ser på den, leker på den, og at det setter i gang nye kreative prosesser.

Finn-Eirik Modahl er skikkelig giret.

Flere måneders hektisk jobbing går mot slutten, og to tredjedeler av hans utsmykningsoppdrag i det nyetablerte boområdet Råstølen er klart til presentasjon.

— Det er det første kunstverket med fjernvarme. Her kan man sitte og slappe av - én side vil være snøfri, opplyser Finn Erik Modahl entusiastisk, mens vi betrakter skulpturanlegget «Sol» som ønsker alle velkommen inn i Harald Sæveruds vei.

Vi er tross alt i Siljustøls nabolag.

Varierende lys - ... og lyset inne i glassgloben vil gjenspeile strømforbruket inne i husene, og forandre seg med årstidene, sier kunstneren videre om solen i spesialglass og rustfri og syrefast stål som duver i den svungne betongvuggen sin.

Det begynte i 2002, da Bergen tomteselskap etablerte samarbeid med Hordaland Kunstsenter.

Tomteselskapet hadde allerede bestemt seg for å integrere samtidskunst i den visuelle utformingen av det nye boligområdet Råstølen i Ytrebygda bydel.

En utsmykkingskomité ble nedsatt, med representanter fra tomteselskapet, brukerne, landskapsarkitektkontoret Asplan Viak AS, utbyggerne, samt kunstfaglig kompetanse fra Hordaland Kunstsenter.

Med kommunale kroner fra Bergen Tomteselskap og fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg kunne prosjektet realiseres da Finn-Eirik Modahls forslag seiret i den lukkede konkurransen som ble arrangert.

En formell nøtt Det vil si - først måtte en formell hindring overvinnes: Det statlige Utsmykkingsfondet skal i utgangspunktet finansiere utsmykninger som er kommunalt eller fylkeskommunalt initiert, finansiert og eid.

Det kommunalt eide aksjeselskapet Bergen tomteselskap er imidlertid formelt å betrakte som et privat selskap.

Men det ordnet seg. Fordi man snakket sammen, og trolig fordi utsmykningen av Råstølen har karakter av pilotprosjekt. Det endte med at eieren av tomteselskapet, Bergen kommune, står som eier med vedlikeholdsansvar av skulpturene, som har prisslapp 3,4 millioner kroner.

For det er mer enn solen.

Litt lenger inne i veien finner vi «Liv» - en nyplantet rogn fra Siljustøl i midten av en spiralgang på en nøye anlagt liten høyde. Om natten skal rognen lyssettes.

Etter hvert kommer «Kloder» - som er små lysende kloder til utplassering i hvert av de fem foreløpige områdene på Råstølen, som etter hvert skal huse 12.000-13.000 mennesker fordelt på konsentrert blokkbebyggelse, rekkehus og ti eneboliger.

Skaper tilhørighet Administrerende direktør i tomteselskapet, Asbjørn Algrøy, har stor tro på kunstverkenes betydning for den nye bydelen:

— Vi har sett at det kan ta lang før et bomiljø får satt seg. Dette prosjektet skal bidra til å skape tilhørighet og identitet til området fra dag én.

— Ville du flyttet inn her?

— Eh - ikke akkurat nå. En stril fra Sotra må kunne se sjøen vet du, ler tomtedirektøren.

En trønder derimot, har nylig funnet nytt hjem på Råstølen. Karstein Aasgård har undret seg over skulpturprosjektet:

— Jeg har spekulert hver dag. Jeg synes det er stilig - er det en sol? Det er noe varmt og godt over den. Folk her er veldig interesserte i hva det er. Det er ikke det styggeste jeg har sett - absolutt ikke!