Solen som pulserer med beboerne

Blir ikke folk på Råstølen både harmoniske og identitetsbevisste, er det ikke kunstneren Finn-Eirik Modahls feil.