• MIDT PÅ TREET: Konserten med Morten Harket ble dessverre en heller kjedelig og langdryg affære, mener BTs anmelder. FOTO: CAMILLA KORSNES

Harket uten publikumstekke

Kjedelig og ukarismatisk.