Kunstnere er bekymret for kvaliteten på kulturtilbudet i bergensskoler

Gjennom den kulturelle skolesekken skal skoleelever få oppleve profesjonell kunst og kultur av alle slag. Men flere kunstnere er kritiske til måten det organiseres på.