«Er det stripene til Adidas? En motorvei? Logoen til Høyre?»

BTs jury er lite imponert over forslagene til nytt våpen for Vestland fylke.

Vestland fylke skal ikke bare komme til enighet om hva som skal skje med oppsparte kraftmilliarder. Sjefene i vårt nye fylke må også bli enige om nytt fylkesvåpen.