Nå kjemper de for Sentralbadet

Kulturbyråden og kulturaktørene som vil ha Sentralbadet som kulturhus reiste på frierferd til Oslo tirsdag. Møtet med Kulturdepartementet var nedslående.

Publisert: Publisert:

TRENGER KULTURHUS: – Min bekymring er hvordan vi skal sikre et hus for Carte Blanche og Teatergarasjen. Det er ekstremt viktig for kulturbyen Bergen å holde på såpass nyskapende og internasjonalt anerkjente kulturaktører, sier kulturbyråd Julie Andersland (V). Foto: Rune Nielsen

– Det var et konstruktivt møte, men vi fikk tydelige signaler om at dette ikke var et prioritert prosjekt fra departementets side, sier kulturbyråd Julie Andersland (V).

– Ikke overraskende

Byråden var i går i møte med Kulturdepartementet for å snakke om de 300 millionene Bergen trenger for å gjøre om Sentralbadet til et kulturhus for blant annet BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene og Carte Blanche.

– Det er ikke overraskende siden Sentralbadet ikke var på statsbudsjettet. Det bekrefter at dette er noe regjeringen ikke ønsker å prioritere, sier hun.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kunne ikke møte på grunn av sykdom, og departementet ble representert av statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Møtte hordalandsbenken

Men kulturaktørene og byråd Andersland var ikke i hovedstaden kun for å møte departementet. For å få summen de trenger for å finansiere kulturbygget, møtte de også hordalandsbenken, stortingsrepresentantene fra Hordaland. I denne stortingsperioden er det 16 representanter fra Hordaland.

– Vi skal møte representantene om elleve minutter. Jeg har absolutt høyere forventninger til dette møtet enn til møtet med Kulturdepartementet, sier leder ved BIT Teatergarasjen, Sven Åge Birkeland.

Han påpeker at det er større sjanse for endringer i budsjettet nå som regjeringen er i en mindretallsposisjon på Stortinget.

– Det er 40 år siden et offentlig kulturbygg av vesentlig størrelse ble bygget i Bergen, og da ble Grieghallen privatfinansiert. Vi er norgesmester i kulturproduksjon, men når det gjelder infrastruktur er det så vidt vi får sitte på benken, sier Birkeland.

Les også

Her danser de i Sentralbadet

Knapt med tid for staten

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har tidligere gått inn med 2,5 millioner kroner hver for å få i stand et skisseprosjekt for Sentralbadet. Den ble lagt frem for et par uker siden.

– Ble det ikke litt knapt med tid for å få det med på statsbudsjettet?

– Ja, men på samme tid har vi søkt Sentralbadet inn på den nasjonale kulturbyggordningen. Dette søkte vi om i mars, og tematikken er også tatt opp på flere møter. Vi har i tillegg hatt flere møter med departementet, så dette er ikke en ukjent problemstilling for dem, sier Andersland.

– Ikke rom i budsjett

– Departementet gav i møtet uttrykk for at prosjektet Sentralbadet, slik det framstår nå, er kostbart, og vi fant ikke rom for dette i budsjettet for 2017, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen, som møtte byråden og kulturdelegasjonen.

Han sier at i årene fremover blir det tøffe prioriteringer, og at det for regjeringen er særlig viktig å ta vare på historiske og særskilt verneverdige kulturbygg som trenger oppgradering, eksempelvis Den Nationale Scene.

– Vi formidlet også til de som var til stede i møtet, at det vil være tjenlig å komme opp med mulige alternative lokaler for de institusjonene som er tiltenkt plass i Sentralbadet, sier Fredriksen.

Tause før møtet

Selv om saken rundt Sentralbadet er mye omtalt, er den lite politisk behandlet.

– Vi har måttet vente med å legge frem en sak til etter at skisseprosjektet kom. Den ble lagt frem for et par uker siden. Men det kommer en ny sak snart. Før det trenger vi sterke signaler fra staten om at de er med, sier Andersland.

Byråden hadde ikke hadde fått noen signaler fra representantene i forkant av møtet, men uttaler rett etter møteslutt at det var et hyggelig møte.

– Jeg oppfattet at de forsto alvoret i situasjonen vedrørende lokaler til Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, sier hun.

Publisert: