Over dobbelt så mange kunstnere på 12 år

Antall kunstnere er mer enn doblet på 12 år. - Det utdannes altfor mange, mener billedkunstner Tom S. Kosmo.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 14 år gammel

Den nye levekårsundersøkelsen blant kunstnere, som ble lagt frem i går, viser at det er rundt 14.200 organiserte kunstnere i landet. Det tilsvarer en vekst på 110 prosent siden forrige kunstnerundersøkelse. I tillegg mener forskerne at det finnes rundt 4800 uorganiserte kunstnere.

— Veksten skyldes både en genuin økning i antall kunstnere, men også at vi har definert inn flere kunstnergrupper i forhold til den forrige undersøkelsen. Den reelle veksten av antallet kunstnere ligger derfor en plass mellom 30 og 40 prosent, sier Knut Løyland ved Telemarksforsking.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kulturdepartementet og gjenspeiler norske kunstneres aktivitet, arbeids- og inntektsforhold i 2006.

For mange kunstnere

Sterkest er veksten blant filmarbeidere, skuespillere, designere og illustratører. Disse yrkesgruppene er mer enn fordoblet siden 1994. Økningen er også stor innen musiker- og komponistyrker og blant billedkunstnere.

— Det utdannes for mange kunstnere i Norge i dag. Det er ikke mulig å skape gode levekår for alle, mener Tom S. Kosmo. Han er selv billedkunstner, utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Etter fullført bachelorgrad i 2005, har han arbeidet som kunstner.

Kosmo mener det er nødvendig med en stor kunstnerisk underskog. Det kan skape grobunn for god kunstnerisk vekst i landet, men han savner mer realisme i debatten.

— Det er for lettvint å løse problemet med for mange kunstnere ved å rope på støtte fra staten, sier han. Grafikeren mener kunstnerne selv må ta ansvar for å få inntekter. Selv har han hatt deltidsjobb i flere år, og innrømmer at han ikke hadde klart seg uten stipendordningene. Han er mer kritisk til ordningen med garantiinntekt til kunstnere, fordi det kun er få, og dessuten flest eldre kunstnere, som nyter godt av den.

Penger og fritid

Professor ved Handelshøyskolen Øivind Anti Nilsen mener den store økningen i antall kunstnere er resultat av en langsiktig offentlig satsingen på kunst og kultur.

— I løpet av de siste 20 - 30 årene er det etablert stadig nye utdanningsinstitusjoner og flere nye kunstscener her i landet. Mens en tidligere bare hadde Rikskonsertene, har en i dag ordningen med den kulturelle skolesekken som skaper en enorm etterspørsel etter utøvende kunstnere.

Nilsen mener også velferdsøkningen har hatt betydning for den store veksten i antall kunstnere.

— Vi er blitt rikere og har mer fritid. Det gjør at vi etterspør flere kunst- og kulturopplevelser.

Få kan leve av kunst

Undersøkelsen viser samtidig at få kan leve av inntektene fra sitt kunstnerskap. Rundt halvparten har andre jobber, som krever kunstnerisk kompetanse, for eksempel innen undervisning. Omkring en tredjedel har jobber utenfor kunstfeltet, for eksempel innen helse og omsorg, ledelse og forskning.

— Det tar tid å etablere seg som kunstner, og mange legger kunstnerkarrieren på hyllen hvis de ikke lykkes innen en viss alder, sier Knut Løyland.

Tom S. Kosmo, som arbeider med grafikk, bekrefter dette. I atelierfellesskapet Isotop, der han holder hus, er det kun fire av 14 kunstnerne som kan leve av kunstneriske arbeid.

Selv har han levd at kunstrelaterte inntekter det siste halvåret. De siste årene har han mottatt gjennomsnittlig 50.000 kroner pr. år i stipender. I tillegg sper han på inntektene med innramming og samarbeid med andre kunstnere.

— Salget av kunst utgjør den minste delen av inntektene mine, sier han.

Er det for mange kunstnere i Norge? Diskuter saken her.

Publisert: