Den som ikkje skjønar kor mykje vondt polakkane har opplevd, kan ikkje forstå landet deira.

Den som ikkje skjønar kor mykje vondt polakkane har opplevd, kan ikkje forstå landet deira.