«Litt for stort melodrama»

«Skipet de Zee Ploeg» minner oss om at migrasjon slett ikke er noe nytt. Det bergenske fellesskap har vært utsatt for store prøvelser før.

Det er absolutt på tide at mindre omtalte sider ved migranthistorien løftes frem, slik det gjøres i DNS’ storsatsing «Skipet De Zee Ploeg». Vel 600 økonomiske flyktninger trengte vår hjelp i 1817.