• UTGÅANDE VISDOM? I det heile er det Røe Isaksen som oftast dreg verdimessige og kulturelle aspekt inn i samtalen, mens sosialøkonomen Willoch gjerne glir over i økonomiske perspektiv, skriv Tom Hetland. FOTO: Håvard Bjelland

Samtalar med statsmannen

Kåre Willoch (90) er ikkje utgått på dato. Men lagar dei fleire som han for tida?