Dennis har flyttet på landet. Vil bergensrocken overleve?

Dennis Reksten har flyttet på landet og forlatt Garage. Men han tror bergensrocken kommer til å overleve likevel.