• KONSENTRASJON: Agnes Ravatn har skrive boka som skal hjelpa dei som slit med all slags freistingar, forstyrringar og utsetjingar. FOTO: Håvard Bjelland

No kjem Agnes Ravatn for å berge oss

Forfattaren Agnes Ravatn tykte heile livet hennar ebba ut på internett. No vil ho hjelpa deg også.