Sterkt, rørende og direkte om abort

«24 uker» er noe så usedvanlig som en temafilm med stor filmatisk kraft.