Sterkt, rørende og direkte om abort

«24 uker» er noe så usedvanlig som en temafilm med stor filmatisk kraft.

Du er lykkelig og forventningsfull gravid i sjette måned. Så viser det seg at noe er galt med fosteret. Bæres det frem, vil både du og barnet stå overfor store og smertelige utfordringer.