Morkler og gamle kniplinger

Gjør aldri utskiftninger på et vinnerlag, sier amerikanerne. To Kokker på Bryggen er definitivt et vinnerlag, som ikke har gjort særlig mange utskiftninger de siste årene. Takk og pris for det.