• GENERASJON Y: Her er tre av dem. Matematikkstudentene Vegard Holand (26), Marie Søreide Yndestad (20) og Berent Lund (20). - Vi har vokst opp med PC-er og teknologien, og alt som følger med. Det er nok den største forskjellen på oss og andre, sier Lund. FOTO: RUNE SÆVIG

Generasjon Y har overtatt

Generasjon X er for lengst voksne, nå er generasjon Y i ferd med å gjøre seg gjeldende i samfunnet. - De er mye mer positive enn X-erne, sier forfatter Joeri Van den Bergh.