– Bergens Tidende tok aldri noko oppgjer med åra som nazifisert avis

I januar fyller Bergens Tidende 150 år. Gudmund Skjeldals bok «Vestover» kastar lys på nokre av dei mørkaste tidene i avisas historie.