Vil drapsmannen i Alvøen noen gang bli avslørt?

Første bind med handling lagt til Alvøen i 1808 starter lovende, mens det i andre bind bales for mye med kjærlighetsforviklinger.

I det litterære Norge finnes det to ulike kretsløp for bøker.