Ville du klart deg som spedalsk og fattig i attenhundretallets Bergen?

Romanen «Armauer» er en enkel og brutal skildring om en ung jente på St. Jørgens hospital.

Bergen har mange kjente bysbarn, og leprabasillens oppdager, Gerhard Armauer Hansen, er kanskje det bysbarnet som har satt dypest spor etter seg på verdensbasis.