• LEPRA: St. Jørgen hospital rommer i dag Lepramuseet, der disse bildene av tidligere pasienter henger. FOTO: GRETHE NINA HESTHOLM

Ville du klart deg som spedalsk og fattig i attenhundretallets Bergen?

Romanen «Armauer» er en enkel og brutal skildring om en ung jente på St. Jørgens hospital.