Den store klassefesten

Kunstprosjekt møter spillefilm med mobbing, minner og hierarki som tema.