• MED FRA STARTEN: Henning Warloe var en av nøkkelpersonene i oppstarten av både filmfondet Fuzz i 2007 og musikkfondet Buzz i 2010. FOTO: Elias Dahlen

– Strømmerevolusjonen traff oss midt i fleisen

Bergen kommune startet selskapene Fuzz og Buzz for å investere penger i film- og musikkbransjen. Fuzz ble en nasjonal suksess. Det ble ikke Buzz.