Litauisk teatersyn på Nygårdsparken

Vi har kanskje noe å lære av folket i Litauen. I alle fall når det gjelder misforstått kjærlighet til våre barn, og respekt for våre foreldre.