Gir opp å frede verneverdig Bergens-bygg fordi huseigaren ikkje svarar

– Ein huseigar burde ikkje kunne trenere ein fredingsprosess, meiner professor.