• VIL FREDE: Parkveien 34 sto ferdig i 1904, og er ein av Bergens første bygg i jugendstil. Konstituert fylkeskonservator David Aasen Sandved vil frede bygget, men avsluttar no fredingssaka på grunn av dårleg dialog med huseigaren. FOTO: Rune Sævig

Gir opp å frede verneverdig Bergens-bygg fordi huseigaren ikkje svarar

– Ein huseigar burde ikkje kunne trenere ein fredingsprosess, meiner professor.