Forsvarssjefen

Morten Traavik gjør for øvrig som han vil.