Bergens største naust

Lenge lå Hordamuseets historiske båtsamling stuet bort. Nå er 26 båter flyttet inn i et splitter nytt båthus.

GOD BÅT: De som rodde fiske måtte sette sin lit til Vårherre og oselveren og Vårherre, sier Ole Mikal Olsen Ramsøy.

  • Katinka Hustad (foto)
  • Kari Fauskanger
    Mathopen
Publisert:

svp://28478

Båthallen er arbeidstittelen på nybygget. Kanskje kommer den grå bygningen ved innkjørselen til Hordamuseet til å bli hetende akkurat det. I alle fall ikke naust.

Det går ikke prosjektleder Ole Mikal Olsen Ramsøy ved Hordamuseet med på.

— Et naust skal ligge ved sjøen, ha store dører vent mot vannet og sviller til å dra opp båtene på, sier han.

Det gjør ikke den nye Båthallen. Nybygget ligger tilbaketrukket fra sjøen, men gjennom panoramavinduene har vi utsikt både mot Fanafjorden og skogen.

Det er et bevisst valg. Tre og sjø var de viktigste forutsetningene for den århundrelange vestnorske båtbyggertradisjonen.

Selv om det er årevis siden disse båtene har kjent vann under kjølen, hviler det en eim av tjære og salt over den nybygde museumsbygningen. Utstillingsarkitekt Rune Kvam vasker og pusser. En spesiell kinesisk treolje skal få frem den gamle gløden de tjærebredde båtene.

BT-artikkel satte fart

Hordamuseet begynte å bygge opp båtsamlingen like etter krigen. Oselvere, strandebarmere, nordhordlandsbåter og andre tradisjonsbåter ble samlet inn, men museet hadde ingen steder å oppbevare dem. Noen ble liggende ute, beskyttet av presenning, men likevel ingen ideell oppbevaring av den gamle kystkulturen.

— Båter som ligger under en presenning kan heller ikke brukes i formidlingsarbeidet, sier Ole Mikal Olsen Ramsøy. Undervisningsleder kom til Hordamuseet i 1998 og allerede året etter begynte han å sysle med tanken om en båthall, men det var først da Bergens Tidende skrev om den unike båtsamlingen som var stuet bort, ting begynte å skje.

Per Grieg ringte og spurte om det var noe han kunne gjøre for å hjelpe.

Nå er Grieg Foundation hovedsponsor for Båthallen. De har bidratt med fem og en halv millioner kroner. I tillegg er Hordaland fylkeskommune og Kulturdepartementet inne med midler, mens Bergen kommune bidrar med driftsmidler.

Bygger nye båter

Museet skal ikke bare vise frem gamle båter. Midt i den ene hallen skal det rigges til et båtbyggerverksted. Her skal det bygges båter etter mønster av de gamle. Båtbygger Hallgeir Forstrønen Bjørnevik er godt i gang med å lage tegninger og skisser med originalene som modeller. Det er han som skal holde til verkstedet.

— Det er mye kunnskap gjemt i de gamle båtene. Det skal bli spennende å stå i denne settingen og bygge båter, sier Bjørnevik.

TIÆRING FRA ÅLVIK: Kirkebåten fra Ytre Ålvik har lagt ute under en presenning i mange år, men nå har den fått permanent plass i den nye Båthallen. Utstillingsarkitekt Rune Kvam sørger for en siste finpuss.

— Det var tre hovedområder for båtbygging i Hordaland–Hardanger, Os og Nordhordland. Tradisjonene fra Hardanger og Os blir holdt i hevd, mens nordhordlandstradisjonen har gått i glemmeboken. Vi ønsker å puste liv i den gamle båtbyggertradisjonen fra Nordhordland, forklarer Ole Mikal Olsen Ramsøy før han bryter av.

Gammel og ny teknologi

En postbåt fra Fusa, en kirkebåt fra Ytre Ålvik, en oselver bygd spesielt for kappseilas – den vestnorske kulturarven ligger på rekke og rad. En luftfukter sørger for at det ikke blir for tørr luft for de sjøgående farkostene.

— Alle båter trives best i naust eller på sjøen, sier Ramsøy.

Hordamuseet har samlet mye kunnskap om båtene og menneskene som har brukt dem. De gamle fortellingene skal formidles til nye generasjoner med moderne teknologi. Publikum skal selv kunne stoppe opp ved egne digitale stasjoner og finne ut av historiene, lyddusjer skal drysse ord om hardt liv levd på havet og fjordene ned over de besøkende. Museet samarbeider med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen om de tekniske løsningene.

IKKE BARE BÅTER: Tauverk, garn og annet utstyr hører også hjemme i båtsamlingen på Hordamuseet.

NYBYGG: Undervisningsleder ved Hordamuseet, Ole Mikal Olsen Ramsøy, er glad for at han endelig får et sted der han kan fortelle om de rike båttradisjonene på Vestlandet.

svp://28478