Verden går fremover, tross alt

Professor Steven Pinker leverer et flott forsvar for opplysningstidens idealer.

Ved hjelp av kunnskap og fakta går den akademiske superstjernen Steven Pinker polemisk til verks mot kulturpessimistene, stort sett med overbevisende resultat.