Verden går fremover, tross alt

Professor Steven Pinker leverer et flott forsvar for opplysningstidens idealer.