• FREMOVER: Steven Pinker bruker kvantitativ metode for å belegge påstanden om at verden går fremover, og lykkes godt med å begrunne hvorfor modernitet, demokrati og fremskritt henger sammen. FOTO: KAYANA SZYMCZAK / NY TIMES

Verden går fremover, tross alt

Professor Steven Pinker leverer et flott forsvar for opplysningstidens idealer.