DNS og Carte Blanche kommer dårligst ut i ny rapport

Carte Blanche og Den Nationale Scene sliter med negativ publikumsutvikling og reduserte inntekter, ifølge Riksrevisjonen.