DNS og Carte Blanche kommer dårligst ut i ny rapport

Carte Blanche og Den Nationale Scene sliter med negativ publikumsutvikling og reduserte inntekter, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen, som kontrollerer forvaltningen av statlige selskaper, undersøkte i 2015 økonomistyringen ved scenekunstinstitusjoner som er helt eller delvis statseide.