• FANGEFRAKT: Fangene tas ombord i skipet og skal plasseres under dekk. FOTO: Kristian Krohg-Sørensen

Flaut å være norsk

«Den norske slavehandelen» er en viktig korreks til norske lærebøker: Slavehandel var ikke bare noe «de andre» drev med.