• KONSERT MED HELT NYE SANGER: Søndag 29. mai inviterer musikeren Gabriel Fliflet til konserten «Sanger fra byen», der nyskrevne kjærlighetserklæringer til Bergen får sin urfremføring. FOTO: VEGAR VALDE

Gir gamle Bergen nye kjærlighetssanger

Alle byer som vil seg selv vel bør ha mange sanger, mener Gabriel Fliflet. Slik fikk Bergen 13 nyskrevne låter om livet i byen.