Mener masse om mediene

Et nytt mediemagasin skal skape debatt om mediemakt og metoder. NRK-redaksjonen på Minde har høye mål for MedieMenerne.

Per Jon Odéen

Hver onsdag i 16 uker fremover samles tre mediemenere og en programleder til morgenkaffe på en kafé i Bergen der ukens tema blir fastlagt. De tre som skal legge premissene for kommende program, er valgforsker og samfunnsviter Frank Aarebrot, det er journalist Marit Eikemo og forfatter og litteraturkritiker Terje Holtet Larsen.

Når kafésamtalen er over og emnet for programmet fastlagt, tar programleder Steinar Birkeland med seg fotograf og produsent Stig Hoff til en intens arbeidsøkt. Først redigeres samtalen, samtidig finner de to ut hvem de skal intervjue eller lage reportasje med for å belyse ukens tema:

Ut på tur

— Så drar vi ut, vi har et nedslagsfelt i hele Norden og kan dra ut til den redaksjonen eller personen vi vil snakke med så sant vi greier å være tilbake i Bergen til fredag morgen. Vi har enkelt og digitalt utstyr med oss og kan redigere stoffet mens vi venter eller reiser, sier produsent Stig Hoff som legger vekt på at dette skjer i et tempo og med en effektivitet som ikke alltid har preget NRK.

På knappe to døgn skal teamet ha laget en reportasje eller to. Fredag formiddag samles mediemenerne i studio i Bergen og da blir det en diskusjon om teamet.

Diskusjonsforum

— Vi sier at vi vil ha diskusjon og ikke debatt. Det har så lett for å bli ekstreme synspunkter og motsetninger i en debatt, vi vil ha meningsutveksling og dialog og skarpe meninger, men hver deltaker kommer til studio og får se hva vi har laget reportasje om og så er vi i gang med diskusjonen, sier Birkeland.

— Kan det ikke lett bli et program for spesielt interesserte, for folk som selv er i mediebransjen?

— Det er det vi vil unngå. Vi skal ikke bli innadvendte. Folk flest er veldig opptatt av medienes måte å omtale saker på og hvordan de rapporterer. I disse dager går flere store kriminalsaker for retten, folk har meninger og holdninger til hvordan mediene omtaler disse. Vi ønsker å oppsøke redaksjoner og journalister og stille spørsmål og vise hvordan saker blir utviklet. Folk har rett til å kikke journalistene i kortene og vi har som mål å gjøre det slik at det vekker engasjement og debatt hos seerne, sier Birkeland.

— Men blir det ikke vanskelig å være kritisk og avslørende mot kolleger?

— Vi skal stille de spørsmål som brukerne av mediene stiller og vi skal ikke gjøre forskjell, NRK skal behandles likt med andre redaksjoner. Steinar Birkeland ser ikke bort fra at det kan komme program som tar opp journalistenes dyrking av seg selv og markedsføring av egen person i spalter og programmer.

Vant anbudsrunden

Det var etter hard intern konkurranse i NRK at NRK Hordaland fikk ja til å lage dette programmet. NRK har tidligere sendt «Nyhetsblikk» på samme kanal med mye mediestoff i sendingen. Men nå skal «Nyhetsblikk» omarbeides og ha mer stoff om livsstil og trender i tillegg til reportasjer fra kultur og underholdning.

Redaksjonsleder Terje Dale har vært med som rådgiver for prosjektet MedieMenerne.

— Programleder skal være synlig og tydelig, en engasjert reporter og aktiv diskusjonsleder. Vi skal bidra til økt kunnskap og forståelse om medienes arbeidsmetoder og virkemåte, men det betyr slett ikke at folkets røst ikke skal la seg høre: ingen drosjesjåfør skal føle seg trygg! humrer Dale.

Steinar Birkeland understreker at det er helt åpent hvilke tema man skal ta opp, det er redaksjonsrådet på kafeen onsdagsmorgenen som er avgjørende. Men de to prøveprogrammene som allerede er laget, viser at dette er en form som kan fungere. Programmet har direktesendingens preg.

— Vi kan vel si at det er Bergen som tar inngangen til fredagskvelden i begge kanaler på NRK, sier programleder for det nye mediemagasinet, Steinar Birkeland, og viser til at på samme sendetid sendes «Norge rundt» på NRK 1.

DIGITALT OG KJAPT: En pc og et digitalt kamera er nok når reporter Steinar Bikreland og produsent Stig Hoff drar ut for å lage reportasjen til det nye mediemagasinet. FOTO: ARNE NILSEN