Utfordrende dikt om sorg

Dikt som utfordrer sjangerkonvensjoner og bokanmelderens bruk av kvalitetskriterier.