«Folk ler så de griner»

Firedelt show der det aldri var tvil om hvem publikum var kommet for å se.