Byrådet sier nei til alkoholservering på Lagunen kino

I plattformen til det nye byrådet står det at Bergen kommune vil åpne for å gi skjenkebevilling til blant annet kinodrift. Nå sier det samme byrådet nei til søknaden fra Nordisk Film Kino på Lagunen.

Publisert Publisert

HADDE TROEN: Kinosjef Silje Storrud (til v.) og programdirektør i Nordisk Film Kino, Christin Berg, var sikker på at det nye kinoanlegget på Lagunen ville få skjenkebevilling for alkohol. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

  • Frank Johnsen

Den nye kinoen på Lagunen søkte i høst om å få alminnelig skjenkebevilling til loungen, samt sal åtte og ni.

– Vi søker om skjenkeløyve på hele kinoen, men tenker at salene åtte og ni blir der folk til dagen kjøper med seg et glass, også på vanlige filmer. Vi skal i tillegg by på både live fotballkamper, operaer og konserter, sa kinosjef Silje Storrud til BT i høst.

Åpner opp for kinoservering

Byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og MDG, avslår nå søknaden.

I byrådsplattformen i oktober skrev de følgende: «Byrådet vil åpne for å gi skjenkebevilling til andre typer konsept enn det som er spesifisert i gjeldende skjenkereglement, herunder kinovirksomhet på kveldstid og legge til rette for steder med skjenkebevilling i bydelene».

Les også

Lagunen vil gi Bergen kino knallhard konkurranse

SKUFFET: Kinosjefen på Lagunen, Silje Storrud, må vente til høsten for å kunne få servere alkohol til vanlige kinogjengere. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

På Lagunen driver de kino i en bydel. Men det holder ikke for byrådet, som viser til eksisterende skjenkereglement. Blant annet blir hensynet til barn og unge vektlagt.

Byrådet mener også at kinovirksomhet ikke kan sammenliknes med puber og barer, som kommer under konseptet «steder med liten eller ingen matservering».

«Byrådet har i sin politiske plattform åpnet for at kino er et konsept som kan få skjenkebevilling, og vil foreslå dette i byrådets forslag til nytt skjenkereglement 2020–2024. Dette skal behandles av bystyret til våren», skriver byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa (KrF) i søknaden.

Kan søke igjen til høsten

Hun presiserer til BT:

– Dagens skjenkereglement gjelder til 30. juni. Frem til da må vi forholde oss til ordlyden der. Slik jeg ser det, gir ikke det åpning for alminnelig skjenkebevilling på kinoer. Vi kan ikke overprøve bystyrets vedtatte reglement, sier Husa.

Les også

Nytt byråd i Bergen – lovar bilfrie soner, færre parkeringsplassar og kjøttfri dag

– KAN IKKE OVERPRØVE: Byråd Beate Husa mener dagens reglement ikke gir åpning for alminnelig skjenkebevilling på kinoene i kommunen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Hun håper og tror at et nytt skjenkereglement kan vedtas i bystyret i juni. Der vil byrådsplattformen bli lagt til grunn.

– Så kinoen på Lagunen er velkommen til å søke på nytt til høsten. Men jeg må ta forbehold om behandlingen i bystyret, da det er bystyret som vedtar skjenkereglement. Jeg ikke vet om flertallet ønsker en liberalisering eller innstramming, sier Husa.

– Holder ikke mål

Kinosjef Silje Storrud er skuffet over vedtaket i byrådet. Hun har hatt møter med politiet og Etat for skjenkesaker og mente at søknaden hadde tatt hensyn til konkrete innspill.

– Jeg synes dette er et unødvendig vedtak. Argumentasjonen holder ikke mål. På Ringen kino i Oslo, blant annet, har de lov til å skjenke hele dagen, og der er det også et godt tilbud av barnefilmer. Det har aldri vært noe problem med fyll, sier Storrud.

– Hva gjør Lagunen kino videre?

– Vi må bare søke igjen når nytt skjenkereglement foreligger. Vi kommer fortsatt til å søke om ambulerende bevilling til eventer og spesielle arrangement. Det er dyrt og medfører ekstra arbeid. Vi er et nytt kinoanlegg, så jeg ønsker et stabilt og forutsigbart tilbud på Lagunen, sier Storrud. Hun vet ikke om avslaget vil få økonomiske konsekvenser for kinodriften.

Publisert
  1. Kino
  2. Nordisk Film
  3. Film
  4. Bergen kommune
  5. Bergen