Trangere, men tryggere for Barnas Hus

For å redde seg ut av en prekær økonomisk situasjon med trussel om å måtte oppgi sine nåværende lokaler, har Barnas Hus i stedet fått inn Vestlandske Teatersenter som samboere.

Publisert Publisert
  • Jan H. Landro

— Dette betyr trangboddhet for alle parter og krever evne til tilpasning, men det innebærer også at Barnas Hus fortsatt kan holde til der alle er vant med å finne oss, sier daglig leder Turid Fadnes.

Problemet for den barnekulturelle institusjonen i Kalmargaten, er at den har fått barbert budsjettet sitt så kraftig at det knapt er penger igjen til aktiviteter. Så å si alt går til drift, og situasjonen vil heller ikke bedre seg i 2003. Derfor har Fadnes stått overfor valget mellom å flytte til andre, billigere lokaler eller å ta inn samboere som kan bidra til å dekke de faste utgiftene.

Klare for samboerskap

— Vi har vurdert ulike flyttemuligheter, for eksempel til 4. etasje i Lysverk-bygget og 3. etasje i Bergen Internasjonale Kultursenter. Men dette er løsninger som ville ha fjernet oss fra gateplan, svekket tilgjengeligheten og kraftig redusert symbolverdien av Barnas Hus slik publikum i dag kjenner det, forklarer Fadnes.

I stedet begynte hun å se seg om etter mulige samboere. Løsningen ble Vestlandske Teatersenter, som i høst flyttet fra Vestre Strømkai til et filmstudio i Nøstegaten, men som der fikk betingelser det ble bortimot umulig å leve med.

— Blir det virkelig plass til både dere og Teatersenteret på de relativt små arealene i Barnas Hus?

— Egentlig syns jeg vi har for liten plass som det er, men nå har vi bygd om et magasin og skaffet oss fjernlager, så vi skal nok klare samboerskapet. Så er det jo slik at både Barnas Hus og Teatersenteret har samme målgruppe, dessuten foregår våre aktiviteter hovedsakelig på formiddagen mens Teatersenterets virksomhet er lagt til ettermiddagstid.

Barnekulturell bombe

— Vi må vise stor grad av fleksibilitet og finne kreative løsninger i trangboddheten, men jeg ser også for meg at dette samboerskapet kan gi spennende synergieffekter på kompetanse, programutvikling og flere andre områder. Dessuten betyr det 430.000 kroner i leieinntekter. Da kan vi øke aktivitetene våre i 2003 i stedet for å måtte halvere dem, slik det så ut til. Hvem vet, kanskje utvikler vi nå en mer eksplosiv, barnekulturell bombe i huset!

For øvrig ser Turid Fadnes for seg at trangboddheten ikke behøver bli så langvarig. Både Barnas Hus og Vestlandske Teatersenter håper det blir noe av planene om et barneteater i Neumanns gate.

— Er fremtiden for Barnas Hus sikret?

— Neppe. Men jeg hadde et møte med komité for kultur, idrett og oppvekst tidligere i høst. Da de fikk høre hvor vanskelig vi har det, ble det sagt at enten må Barnas Hus legges ned, eller så må virksomheten styrkes. Jeg har tro på at budsjettene våre øker i årene fremover.

Publisert