Kjendisar tause om <br/>kjendisjournalistikk

Mange kjendisar har takka nei til å delta på den opne høyringa om betalingsjournalistikk i Oslo i juni.